Proje Ekibi

 

 

Abdullah Dirikoç

Politika Yönetim Hukuk Alan Editörü

2005 yılında Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olarak başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. 2016 yılında başladığı Mersin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programına, “Mevsimlik Tarımda Çocuk Emeği: Çok Boyutlu sömürünün Niğde İli Özelinde Değerlendirilmesi” başlıklı tez ile devam etmektedir. 2013 yılından itibaren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Kent, göç, yoksulluk ve hak konularını çocuklar bağlamında ele alan projeleri ve yayınları bulunmaktadır.