Proje Ekibi

 

 

1999 yılında Trakya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2002 yılında Abant İzzet Baysal SBE Kamu Yönetimi ABD’ nde , doktora eğitimini ise 2013 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2014 yılından beri Giresun Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olup Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Hakları Anabilim Dalı’nda dersler vermektedir. Çocuk hakları, çocuk katılımı, çocukluk politikaları, çocuk siyaset ve bürokrasi ilişkileri temel çalışma alanları olup bu konularda çeşitli eserler yayınlamıştır.